Companions > White Kalmia
Image 18 of 41

White Kalmia

Unusual pentagonal symmetry