Feb. 28 2004 RSF > R. smithii
Image 14 of 21

R. smithii